Η φορολογική ταμειακή μηχανή i3 συνδέεται με εξωτερικό πληκτρολόγιο USB και αναγνωρίζει αυτόματα την σύνδεση. Εκδίδει τιμολόγια και επιτρέπει την εισαγωγή σχολίων στην απόδειξη. Επικοινωνεί με όλα τα εμπορικά προγράμματα της αγοράς. Λειτουργεί ως φορολογικός εκτυπωτής μέσω ειδικής εφαρμογής Fislink. Ιδανική για κάθε επιχείρηση και για υπαίθριο εμπόριο. 


Επικοινωνήστε μαζί μας για διαθεσιμότητα και τιμές.

Περισσότερα