ΜΕΝΟΥ
Your Cart

Με τη χρηματοδοτική συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ΕΣΠΑ - Ψηφιακό Άλμα

Ζυγός Ράγας με επιλογή κεφαλής

Ζυγός Ράγας με επιλογή κεφαλής
Ζυγός Ράγας με επιλογή κεφαλής
Ζυγός Ράγας με επιλογή κεφαλής
Ζυγός Ράγας με επιλογή κεφαλής
Ζυγός Ράγας με επιλογή κεφαλής
Ζυγός Ράγας με επιλογή κεφαλής
Ζυγός Ράγας με επιλογή κεφαλής
Ζυγός Ράγας με επιλογή κεφαλής
Ζυγός Ράγας με επιλογή κεφαλής
Ζυγός Ράγας με επιλογή κεφαλής
Ζυγός Ράγας με επιλογή κεφαλής
Προσαρμόζεται σε οποιοδήποτε είδος διακίνησης (Helm, ή λάμα, ή σωλήνα, κλπ.)

Βαριάς κατασκευής, ζύγιση σε μια δυναμοκυψέλη, Inox ή ΟΡ. Ιδανικός για ζύγιση κρεάτων
 

Χαρακτηριστικά

Ζυγοί
Δυνατότητα Ζύγισης 40 cm: 300 Kg υποδιαίρεση 100gr/ 600 Kg υποδιαίρεση 200gr/ 80 cm: 300 Kg υποδιαίρεση 100gr/ 600 Kg υποδιαίρεση 200gr
Διαστάσεις/Βάρος 40 cm/ 80 cm